Organisation

Nationell koordinator, Yvette Emtsjö

 • +46 443091457
 • koordinator@phtls.se
 • Yvette Emtsjö
  Traumaenheten CSK
  291 85 Kristianstad
  Sweden

 • Jag önskar i första hand bli kontaktad via mail då jag inte är på plats alla dagar

Nationell medicinskt ansvarig (CMD), Bengt Ericsson

 • cmd@phtls.se

Webmaster , Stefan Lundh

 • webmaster@phtls.se
Top