FAQ

Vanliga frågor (FAQ)

Här samlar vi de vanligaste frågorna som vi får, har du frågor om något annat kan du kontakta din fakultet eller info@phtls.se

 

FÅR JAG KOPIERA ELLER FOTOGRAFERA?

Undervisningsmaterialet i PHTLS® är copyright skyddat och får således ej kopieras eller spridas utan tillstånd.
Det är ej heller tillåtet att fotografera eller filma föreläsningar.

VAD GÄLLER OM JAG INTE KAN KOMMA TILL KURSEN?

Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart medges befrielse från kursavgift endast om kursledningen kan skaffa en ersättare till platsen. Du tar kontakt med koordinator för den fakultet som arrangerar kursen.

KAN JAG SKICKA EN ERSÄTTARE I MITT STÄLLE?

Du kan efter överenskommelse med din arbetsgivare ställa platsen till förfogande till någon kollega men då behövs det skickas in nya anmälningsuppgifter, samt anmäla detta till koordinatorn på den fakultet som arrangerar kursen. Din arbetsgivare tillhandahåller ny anmälningsblankett. Detta bör göras i så pass god tid att ersättaren hinner tillgodogöra sig instuderingsmaterialet.
Detta gäller även fristående kursdeltagare som själva betalar för kursen.

VAD ÄR EN AUDITÖR?

Detta innebär att deltagaren inte examineras och kan således ej heller delta i samband med examinationerna. Auditören förväntas delta i kursen som observatör i samband med föreläsningar och praktiska övningar. Om Du skall gå kursen som auditör skall detta anmälas i samband med kursanmälan. Det finns endast ett begränsat antal auditörsplatser per kurs.

JAG HAR TAPPAT BORT MITT CERTIFIKAT SOM JAG FICK NÄR JAG GICK MIN KURS. HUR FÅR JAG ETT NYTT?

Du får bara ett certifikat i samband med att du genomgått godkänd kurs. Om du av någon anledning blir av med detta kan du endast få ett intyg. Detta erhålls via nationell koordinator via mail; koordinator@phtls.se Glöm inte bifoga: * När du gick kursen * Var du gick kursen * Namn * Arbetsplats * Adress till dig * Telefonnummer * Mailadress till dig

VARFÖR SYNS INTE MIN FAKULTET I KURSKALENDERN?

Om din fakultet inte syns i kurskalendern innebär det att det inte finns någon inplanerad kurs i kalendern på hemsidan. Detta innebär nödvändigtvis inte att att det inte finns några kurser i aktuell fakultet, kontakta fakultetens koordinator om du är intresserad av kursverksamheten.

Top