Dokument

PHTLS Sveriges ställningstagande i frågan om ”Immobiliseringen av traumapatienter”

Betydelsen och kontroversen av immobilisering hos traumapatienter allmänt och de olika sätten att genomföra immobiliseringen diskuteras alltmer i den vetenskapliga litteraturen. Även i många forum för akutmedicin och i olika sociala medier diskuteras ämnet delvis vetenskaplig men även med betydande emotionella inslag.


Top