Meny Stäng

Om PHTLS®

Vad är PHTLS?

PHTLS® är ett amerikanskt utbildningskoncept för akut prehospitalt omhändertagande av
traumapatienter som funnits sedan 1983. Ett samarbete mellan NAEMT och The American
College of Surgeons resulterade i PHTLS® - Pre Hospital Trauma Life Support.

Sedan 1998 har kursverksamhet bedrivits i Sverige med stor framgång.
Det organisatoriska ansvaret för kursen har nationell koordinator Yvette Emtsjö genom Svensk förening för anestesi- och intensivvård. Det medicinska ansvaret har Tomas Weterling som är nationell CMD (Course Medical Director).

PHTLS konceptet

 • Bygger på kursdeltagarnas tidigare färdigheter och kunskaper och leder till ökad förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning
 • Betonar lagarbetet mellan olika organisationer trots skillnader i funktion, utrustning och medicinsk kunskapsnivå

PHTLS målsättning

 • Minska morbiditet och mortalitet hos patienter som varit utsatta för trauma
 • Ge adekvat vård till traumapatienten prehospitalt -varken mer eller mindre

Vem riktar sig kursen till?

Insatspersonal i organisationer som kan komma i kontakt med traumapatienter i en prehospital miljö ex. ambulanssjuksköterskor, ambulanssjukvårdare och brandmän.

Ur innehållet

 • Effekt av skademekanismer
 • Bedöma patienten enligt XABCDE
 • Bedöma patienten och ta beslut om kritisk eller icke kritisk, såväl barn som vuxna
 • Identifiering och behandling av chock, och hypoxi
 • Ta ställning till behov av spinal rörelsebegränsning
 • Specifika skador ex. skall-, nack- och ryggskador, extremitetsskador och
  brännskador

Övrig information

Kurslitteraturen är till stora delar översatta till svenska.

Kurslängd är 16 timmar (fördelning av timmar och dagar kan skilja sig på olika utbildningstillfällen)

Antal deltagare: 16, 24 eller 32

OBS! Vid återbud senare än fyra veckor före kursstart medges befrielse från kursavgift endast om kursledningen kan skaffa en ersättare till platsen.