Meny Stäng

PTHLS 9:th edition i Sverige

Den 1-2 september -2020 samlades ett 70 tal PHTLS instruktörer i Gävle för att bekanta sig med den 9:e upplagan av PHTLS. En av PHTLS grundtankar är att utbildningen skall vila på en evidensbaserat grund vilket kräver nytt, uppdaterat material med jämna mellanrum. Denna 9:e upplaga bjuder på flera nytillskott bl.a betonas vikten av att initialt stoppa extrem blödning (X) i primärbedömningen (X-ABCDE). En inte desto mindre nyhet är att boken nu finns på svenska, översatt av Tomas Wetterling och Marcus Adler, båda verksamma som kärlkirurger på Centralsjukhuset i Kristianstad.